Openbare raadpleging over de methodologie voor de dimensionering van de aFRR noden

Onderwerp

Elia start een openbare raadpleging over een studie van de mogelijke voor- en nadelen van een nieuwe dimensioneringsmethodologie van zijn aFRR-reservecapaciteit. Deze studie omvat:

  • een analyse van de verschillende methodologieën die kunnen worden toegepast voor de dimensionering van de aFRR noden;
  • een aanbeveling over een van deze methoden die in een proof of concept moet worden getest.

Na deze raadpleging zal de proof of concept voor de gekozen methodologie worden uitgevoerd. De resultaten van deze proof of concept zullen door Elia in het vierde kwartaal van 2020 worden gepubliceerd.

Context

Overeenkomstig artikel 157 van Verordening (EU) nr. 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van een richtsnoer voor het beheer van het elektriciteitstransmissienet bepaalt Elia voor zijn LFC-blok de verhouding tussen de automatische FRR (aFRR) en de manuele FRR (mFRR). Hoewel de huidige methodologie voldoet aan alle wettelijke vereisten, onderzoekt Elia de mogelijkheden om de huidige dimensioneringsmethode van de aFRR noden te vervangen of te verbeteren en stelt het een methodologie voor die verder moet worden onderzocht in een proof of concept. De studie is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de ontwerpopties van de methodologie. Deze opties moeten:

  1. uitvoerbaar zijn vanuit praktisch oogpunt (in termen van transparantie en complexiteit),
  2. in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving,
  3. robuust zijn met het oog op toekomstige ontwikkelingen van het elektriciteitssysteem (met inbegrip van incrementele hernieuwbare capaciteit en HVDC-interconnecties), en
  4. in staat zijn aan minimale technische criteria te voldoen en de betrouwbaarheid van het systeem te handhaven.

Periode

Elia nodigt de stakeholders uit om tijdens de consultatieperiode van dinsdag 2 juni 2020 tot en met donderdag 2 juli 2020 via het onderstaande onlineformulier opmerkingen en suggesties te geven over het geraadpleegde document.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.