Formele publieke consultatie van de CRM werkingsregels

Context

Vandaag, vrijdag 28 augustus 2020, start Elia een formele openbare raadpleging van de stakeholders over de werkingsregels van het Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme ("CRM") in overeenstemming met Art. 7 undecies §8 van de Elektriciteitswet zoals ingevoegd door de CRM-wet.

Dit geheel van werkingsregels moet worden beschouwd als een voorstel van Elia dat voor openbare raadpleging aan de markt wordt voorgelegd en is uitgewerkt op basis van grondige besprekingen met de CREG en de stakeholders in de TF CRM design en de TF CRM implementatie. Na de openbare raadpleging zal een raadplegingsverslag worden opgesteld, zullen de werkingsregels worden bijgewerkt op basis van de ontvangen commentaren en formeel ter goedkeuring aan de CREG worden voorgelegd. Het formele validatieproces van deze werkingsregels die van toepassing zijn op de Jaar-4 veiling voor de leveringsperiode vanaf 1 november 2025 is voorzien voor 2021, met een publicatie door Elia uiterlijk op 15 mei 2021 volgens de CRM-wet.

Deze werkingsregels beschrijven in detail de methodologieën, regels en principes van de werking van de CREG zonder dat de gemaakte keuzes worden gerechtvaardigd. De motiveringen werden uitgewerkt in de design notes, de consultatierapporten en het materiaal dat in het kader van de Task Force CRM (design en implementatie) werd verstrekt en die allemaal op de website van Elia werden gepubliceerd. Deze documenten kunnen worden beschouwd als niet-bindende achtergrondinformatie.

Periode

De stakeholders worden vriendelijk verzocht hun opmerkingen en suggesties binnen vier weken na de start van de raadpleging kenbaar te maken. De feedback wordt dus uiterlijk op vrijdag 25 september 2020 om 18.00 uur verwacht.

De reacties kunnen aan Elia worden verstrekt via het onderstaande formulier, waar u het niveau van vertrouwelijkheid kunt aangeven. Het is belangrijk te weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en op het einde van de raadpleging op zijn website zal publiceren, tenzij de respondent in zijn antwoord om vertrouwelijkheid verzoekt. Gelieve te noteren dat alle ontvangen feedback (ook de vertrouwelijke) zal worden gedeeld met de leden van het opvolgingscomité van de CRM ("Comité de Suivi") dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie-DG Energie, de federale regulator CREG, het kabinet van de federale minister van Energie Marghem en Elia, tenzij de stakeholder expliciet aangeeft dat dit niet toegestaan is.

In geval van vragen, gelieve contact op te nemen met taskforce.CRM@elia.be.

Formulier

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.