Publieke consultatie van het testplan

Thema

Vervolgens de publieke consultatie relatief aan de aanpassing van het testplan in het kader van de Commissie Verordening (EU) 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet, publiceerde Elia de nieuwe versie van het aangepast testplan en het publiek consultatie rapport.

Context

In overeenstemming met artikel 7 van NC ER, organiseerde Elia een officiële publieke consultatie van het nieuwe ontwerp van testplan. Dit document beschrijft de testen (inclusief de testfrequentie en –voorwaarden) die van toepassing zijn op de TSB, DSBs, SNGs, aanbieders van beschermingsdiensten en aanbieders van hersteldiensten en leg vast welke relevante apparatuur en geschiktheden voor het systeembeschermingsplan en het herstelplan moeten worden getest. 

Een eerste versie van het testplan werd ingediend voor publieke consultatie in oktober 2019 en daarna ingediend aan de minister van energie tot goedkeuring op 22 november 2019. De minister van energie heeft het testplan gedeeltelijk goedgekeurd, namelijk het deel over de black-start dienst en heeft haar beslissing gecommuniceerd in het ministerieel besluit van 15 april 2020 tot goedkeuring van het voorstel van testplan overeenkomstig artikel 259 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. In dit ministerieel besluit vraagt de minister van energie dat Elia een nieuwe versie van de andere delen van het testplan ten laatste op 1 november 2020 indient.

Het testplan werd aangepast als gevolg van de opmerkingen van het ministerieel besluit van 15 april 2020 en van de opmerkingen uitgegeven door de CREG in het advies (A)2065 van 11 maart 2020 en voorgelegd voor publieke consultatie aan de betrokken partijen van 15 september 2020 tot en met 15 oktober 2020. Een toelichtingsnota ondersteunde het testplan.

Tijdens de publieke consultatie heeft Elia opmerkingen van de volgende partijen gekregen:

  • Febeliec 
  • Fegeb

Elia heeft de gekregen opmerkingen bekeken en heeft het test plan overeenkomstig aangepast. De antwoorden van Elia op de gekregen opmerkingen zijn in het publieke consultatie rapport samengevat. Deze document is beschikbaar op de website van Elia.

Het aangepaste versie van het test plan werd ook bij de minister van energie voor goedkeuring op 30 oktober 2020 ingediend.

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.