Publieke consultatie over de prognose van de systeemonevenwichtigheden en evaluatie van de publicatie ervan

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over de voorspelling van de System Imbalance (SI) en de evaluatie van de publicatie ervan. Het project bestaat uit het selecteren, trainen en implementeren van een dataminingmodel (zoals ARIMA, neuraal netwerk, Support Vector Machine...) om het systeemonevenwicht te voorspellen en het vervolgens te testen in verschillende omstandigheden. Het project omvat ook een analyse van de relevantie van het ter beschikking stellen van deze voorspelling van de System Imbalance (SI) aan relevante marktspelers.

Het hier te raadplegen rapport bevat:

  • Een beschrijving van de verschillende dataminingtypes en een beschrijving van de KPI's die zijn gebruikt om het meest geschikte model te selecteren.
  • Een evaluatie van het lineaire regressiemodel onder verschillende omstandigheden.
  • Een evaluatie van de relevantie van de publicatie van de SI-voorspelling, aangevuld met een voorstel voor publicatie in termen van formaat en tijdshorizon.

Het rapport bevat 10 vragen waarover Elia tijdens deze raadpleging feedback wenst te ontvangen.

Achtergrondinformatie

Het Systeemonevenwicht is een belangrijke indicator voor de toestand van het systeem, aangezien deze het verschil aangeeft tussen de Area Control Error (ACE) en de geactiveerde balancingeringsreserves (NRV). Hierdoor is de SI een belangrijke beslissingsfactor - samen met andere factoren - voor de activering van (extra) balanceringsreserves. Wanneer men in staat is de SI van de toekomstige kwartieren nauwkeurig te voorspellen, kan dit het algehele besluitvormingsproces voor de activering van balanceringsreserves verbeteren. Dit is vooral relevant voor de toetreding tot het toekomstige balanceringsplatform (MARI en PICASSO), waar de doorlooptijd voor de activering zal toenemen. Bovendien maakt dit project een beter begrip mogelijk van de verschillende drijvende krachten achter het systeemonevenwicht.

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om hun eventuele opmerkingen en suggesties over de ter raadpleging voorgelegde documenten mee te delen.

De consultatieperiode loopt van 31 augustus 2021 tot 30 september 2021.

Na afloop van de consultatieperiode zal Elia de verzamelde reacties van de marktpartijen en de antwoorden van Elia hierop analyseren en integreren in een consultatierapport. Elia zal dit consultatierapport samen met de reacties van de marktpartijen (inclusief namen) die niet expliciet als vertrouwelijk zijn aangeduid, op haar website publiceren.

Antwoordformulier

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.