Gezamenlijke openbare raadpleging Elia - FOD Economie over de toepassing van de methodologie voor het verkrijgen van een individuele derogatie tot de IPC en over de bepaling van de missing money in het kader van de IPC en de derogatie tot de IPC

Thema

Deze openbare raadpleging betreft de aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2021 met het oog op de toepassing van de EVA-methodologie die werd ontwikkeld op basis van de studie van professor Boudt die in 2021 werd gepubliceerd.

Achtergrondinformatie

Zij volgt op de in juli 2021 georganiseerde raadpleging over de risicopremiewaarden die moeten worden toegepast in het kader van de integratie van de EVA-methodologie in het ex-post derogatiesproces tot de intermediaire prijslimiet. De elementen waarop deze raadpleging betrekking heeft, zijn de verwachte inkomsten in het kader van de berekening van de "missing money" toepassing voor de kalibratie van de intermediaire prijslimiet en het ex-ante derogatiesproces van de intermediaire prijslimiet.

Consultatieperiode

Deze openbare raadpleging wordt gezamenlijk door Elia en de FOD Economie georganiseerd van maandag 20 september tot vrijdag 8 oktober. Potentiële deelnemers aan deze openbare raadpleging worden verzocht hun bijdrage aan dit gezamenlijke voorstel van Elia en de FOD Economie naar het volgende e-mailadres te sturen: E2-EMES@economie.fgov.be

Meer informatie op de FOD Economie website:

Raadpleeg de FPS Economie website

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.