Publieke consultatie over de studie over het voorstel tot herziening van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning (T&C VSP)

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over het voorstel tot herziening van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning (T&C VSP). Het document dat ter raadpleging voorligt, is een voorstel tot herziening door Elia van de T&C VSP naar aanleiding van de beslissingen (B)2080 en (B)2228 van de CREG.
 

Achtergrondinformatie

Het eerste voorstel van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning (T&C VSP) werd op 28 mei 2020 door de CREG goedgekeurd in beslissing (B)2080 tot het einde van het jaar 2021. Deze T&C VSP vertaalde de ontwerpevolutie van de dienst van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning die eerst werd beschreven in een ontwerpnota die in 2018 werd gepubliceerd.

In 2021 heeft Elia in overleg met de marktpartijen een voorstel ingediend om de geldigheid van deze eerste versie van de T&C VSP te verlengen tot het einde van het jaar 2022. Deze geldigheidsverlenging werd door de CREG in 29 april 2021 (in beslissing (B)2228) goedgekeurd tot het einde van het jaar 2022.
De beslissing (B)2228 bepaalt dat een nieuwe versie van de T&C VSP aan de CREG moet worden ingediend voor 31 december 2021, rekening houdend met:

  1. De opmerkingen opgenomen in de beslissing (B)2080 van de CREG
    • Paragrafen: 10, 13, 25, 47, 55, 57, 59, 72, 82, 83, 95, 96, 100, 102, 121
  2. De huidige ervaring met de levering van de dienst

  3. Het toepasselijke wettelijke kader op dat moment

Het document dat ter raadpleging voorligt, is een herzieningsvoorstel van ELIA met betrekking tot de T&C VSP naar aanleiding van de beslissingen (B)2080 en (B)2228 van de CREG. Het toepassingsgebied van deze raadpleging is beperkt tot de wijzigingen met betrekking tot de Specifieke Voorwaarden van de T&C VSP. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van een afzonderlijke consultatie, aangezien deze ook van toepassing zijn op andere modaliteiten en voorwaarden voor verschillende diensten.

Aangezien er geen aanpassing van het relevante en toepasselijke wettelijke kader heeft plaatsgevonden sinds de laatste herziening van de T&C VSP (bv. geen aanpassing van artikel 12 quinquies van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt), is het voorstel van Elia tot aanpassing van de T&C VSP gebaseerd op de twee eerste hierboven vermelde punten. 

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde voorstel. 
De consultatieperiode loopt van vrijdag 12 november tot en met maandag 13 december 2021 inbegrepen.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Antwoordformulier

 
  • Document(en) voor consultatie
  • Stakeholders
  • Raadplegingsverslag
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.