Publieke consultatie over de methodologie, de basisgegevens en –scenario’s voor de studie van de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem voor de periode 2024-2034 met inbegrip van de scenario parameters voor de “Low Carbon Tender” voor 2024-25

Thema

Elia organiseert van vrijdag 28 oktober 2022 tot maandag 28 november 2022 een openbare raadpleging over de methodologie, de basisgegevens en de scenario's die zullen worden gebruikt in het kader van Elia tweejaarlijkse studie van de bevoorradingszekerheid en de behoefte aan flexibiliteit voor het Belgische elektriciteitssysteem.

Achtergrondinformatie

Deze openbare raadpleging maakt deel uit van de elektriciteitswet, artikel 7bis, §4bis waarin staat dat "Uiterlijk op 30 juni van iedere tweejaarlijkse periode voert de netbeheerder een analyse uit met betrekking tot de noden van het Belgische elektriciteitssysteem inzake de toereikendheid en de flexibiliteit van het land voor de komende tien jaar. De basishypotheses en -scenario's alsook de methodologie die gebruikt worden voor deze analyse worden bepaald door de netbeheerder in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau en in overleg met de commissie”

De ter raadpleging voorgelegde documenten zijn: 

 • Een algemeen document dat de context, algemeenheden en voorgestelde hypothesen voor het centrale scenario herneemt ; 
 • Een document specifiek over het scenario van de veiling 2024-25 ;
 • Een Excel-document met een gedetailleerd overzicht van alle voorgestelde hypothesen voor het centrale scenario van de studie ;
 • 9 methodologische bijlagen :
  • Unit Commitment and Economic Dispatch ;
  • Adequacy study;
  • Adequacy patch ;
  • Climate years ;
  • Cross-border exchange capacities; 
  • Hourly electricity consumption ;
  • Economic viability assessment ;
  • Methodology for the assessment on short-term flexibility ;
  • Assumptions for the assessment of short-term flexibility ;
 • 4 externe studies over verschillende aspecten van de studie :
  • De AFRY studie over de vaste kosten van eenheden: "Update of the peer review of “Cost of capacity for calibration of Belgian CRM" ;
  • De studie van N-SIDE genaamd "Study on the outage parameters of generation units and DC links" ;
  • De studie van DELTA-EE genaamd "Study on the quantification of Belgian residential and tertiary future consumer flexibility" ; 
  • De studie van professor K. Boudt genaamd "Analysis of hurdle rates for Belgian electricity capacity adequacy and flexibility analysis over the period 2024-2034".

Het doel van deze raadpleging is het ontvangen van eventuele opmerkingen van marktpartijen over deze methodologie, assumpties en gegevens, alsmede eventuele suggesties voor gevoeligheden ten aanzien van het centrale scenario maar ook over de parameters voor het scenario in het kader van de "Low Carbon Tender" 2024 –25.

 

Consultatieperiode

De stakeholders worden verzocht binnen een maand na de start van de raadpleging, opmerkingen en suggesties over te maken. Deze worden ten laatste verwacht op maandag 28 november 2022 om 18.00 uur.

In geval van verdere vragen, gelieve contact op te nemen via taskforce.CRM@elia.be.

 • Documenten voor consultatie
 • Stakeholders
 • Raadplegingsverslag

Documenten voor consultatie

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.