Formele publieke consultatie van de werkingsregels van het aanbestedingsmechanisme voor capaciteiten met lage koolstofuitstoot

Onderwerp

Elia start een formele publieke consultatie voor de stakeholders over de werkingsregels van  het aanbestedingsmechanisme voor capaciteiten met lage koolstofuitstoot (Low Carbon Tender - LCT). De consultatie loopt van vrijdag 13 januari 2023 tot vrijdag 10 februari 2023.

Context

Elia organiseert deze publieke consultatie in het kader van de opdracht van de minister van Energie om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren betreffende een gerichte veiling voor de leveringsperiode 2024-2025.

Dit voorstel bevat de wijzigingen die Elia in het kader van deze gerichte veiling wenst aan te brengen aan de huidige set van CRM-werkingsregels.

De voornaamste aanpassingen die Elia voorstelt werden aan de stakeholders in de Adequacy-werkgroep uiteengezet. Na de publieke consultatie van de LCT-design note werd een raadplegingsverslag opgesteld. De werkingsregels werden vervolgens bijgewerkt op basis van de ontvangen feedback. Het formele validatieproces van deze werkingsregels die van toepassing zijn op het aanbestedingsmechanisme voor capaciteiten met lage koolstofuitstoot moet worden afgerond met een publicatie door Elia en de CREG ten laatste op 15 mei 2023. 

Periode

De stakeholders worden vriendelijk verzocht om binnen vier weken na de start van de consultatie hun opmerkingen en suggesties kenbaar te maken. De feedback wordt dus uiterlijk op vrijdag 10 februari om 18.00 uur verwacht.

U kunt uw reacties aan Elia worden doorgeven via het onderstaande formulier, waarin u ook het niveau van vertrouwelijkheid kunt aangeven. Het is belangrijk te weten dat Elia de verschillende opmerkingen zal consolideren en op het einde van de raadpleging op haar website zal publiceren, tenzij de respondent in zijn antwoord om vertrouwelijkheid verzoekt. Gelieve te noteren dat alle ontvangen feedback (ook de vertrouwelijke) gedeeld kan worden met de leden van het opvolgingscomité van de CRM ("Comité de Suivi") dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Economie-DG Energie, de federale regulator CREG, het kabinet van de federale minister van Energie Tinne Van der Straeten en Elia, tenzij de stakeholder expliciet aangeeft dat dit niet toegestaan is.

In geval van vragen, gelieve contact op te nemen met de CRM Task Force via taskforce.CRM@elia.be.


Disclaimer:

Deze openbare raadpleging heeft betrekking op de inhoud van de werkingsregels voor de LCT. Gelieve uw opmerkingen en commentaren toe te spitsen op:

  • hoofdstuk 18
  • de voorgestelde wijzigingen in de andere hoofdstukken, waarvan het overzicht in de begeleidende “Cover note”.

De rest van de inhoud is geraadpleegd in de CRM FR v3 raadpleging van 25/11 tot 04/01.

 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.