Publieke Consultatie van de Modaliteiten en de Voorwaarden voor de Verantwoordelijke voor de Niet-Beschikbaarheidsplanning (T&C OPA), de Modaliteiten en de Voorwaarden voor de Programma-Agent (T&C SA) en de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer in het kader van fase 1 van het iCAROS-project evenals de planning van de implementatie van de inhoud van fase 2 van het iCAROS-project

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie betreffende de Modaliteiten en de Voorwaarden voor de Verantwoordelijke voor de Niet-Beschikbaarheidsplanning (T&C OPA), de Modaliteiten en de Voorwaarden voor de Programma-Agent (T&C SA) en de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer in het kader van fase 1 van het iCAROS-project. Elia stelt tevens de planning van de implementatie van de inhoud van fase 2 van het iCAROS-project ter beschikking en vraagt marktpartijen om hierover feedback te geven.
 

Achtergrondinformatie

In een snel evoluerende elektriciteitsmarkt, wil Elia in het kader van het iCAROS (integrated Coordination of Assets for Redispatching and Operational Security) project efficiënte en moderne processen ontwikkelen voor de coördinatie van systeemrelevante installaties van netgebruikers en voor het congestiebeheer ten einde de veiligheid van het net en de naleving van de toepasselijke wetgeving te garanderen (in het bijzonder de vereisten van de Europese Verordening betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen - SOGL en van de nationale Gedragscode). Deze processen dragen bij tot een veilig beheer van het net via het bijdragen tot het oplossen van congesties op het net, de opvolging van de beschikbaarheid van ondersteunende diensten, de monitoring van de beschikbaarheid van productiemiddelen om aan de vraag te voldoen en het waarborgen van de operationele veiligheid. De in het iCAROS-project geplande ontwikkelingen betreffen met name de volgende processen:

  1. Het Niet-Beschikbaarheidsplanningproces dat wordt verzekerd door de Verantwoordelijke voor de Niet-Beschikbaarheidsplanning (OPA) overeenkomstig de artikelen 92 van de SOGL en 125 en 126 van de Gedragscode. Dit proces stemt overeen met het aanleveren van de beschikbaarheidsplannen die nodig zijn voor de efficiënte coördinatie van systeemrelevante installaties van de netgebruikers en de planning van de onbeschikbaarheid van de installaties van het Elia-net.
  2. Het Dagelijks Programma-proces dat door de Programma-agent (SA) wordt verzekerd overeenkomstig artikelen 49 van de SOGL en 128 en 129 van de Gedragscode. Dit proces betreft het verstrekken van de dagelijkse actieve vermogensprogramma’s vanaf day-ahead nodig voor de coördinatie van systeemrelevante installaties van netgebruikers en is een noodzakelijke input voor de beoordeling van congestierisico's op het net.
  3. Het Redispatchingproces (remediërende maatregelen met kosten) verzekerd door de Programma-agent (SA) overeenkomstig de artikelen 130 en 131 van de Gedragscode. Dit proces betreft het aanbieden en activeren van flexibiliteit (opwaarts en neerwaarts actief vermogen) aangeboden door de SA als een middel om operationele veiligheidsproblemen van het net op te lossen.
  4. Het congestiebeheerproces dat door Elia wordt verzekerd overeenkomstig de SOGL- en CACM-vereisten (CACM - Verordening betreffende Capaciteitstoewijzing en Congestiebeheer).  De invoering van een nieuwe CongestieRisico-Indicator, waarmee het congestierisico in de verschillende Belgische elektriciteitszones beter kan worden weergegeven, draagt bij tot de verbetering van dit proces.

De ontwikkelingen van deze processen zijn voor het eerst beschreven in drie ontwerpnota’s1 die in 2017 gepubliceerd en geraadpleegd zijn. Na bespreking en afstemming met marktpartijen is de implementatie van het iCAROS-ontwerp opgesplitst in verschillende fasen die de operationele prioriteiten weerspiegelen. De eerste fase (onderwerp van de huidige publieke consultatie) bevat alle functionaliteiten die nodig zijn om een splitsing van mFRR vrije biedingen en redispatching biedingen mogelijk te maken en tegelijk de operationele uitmuntendheid te blijven garanderen. Na de bepaling van de inhoud van de eerste fase, zoals afgestemd met de marktpartijen, lag de focus op het ontwerp, relevant voor deze eerste fase, dat werd verfijnd tijdens verschillende fine-tuning workshops tussen Elia en de marktpartijen. Een overzicht van het verfijnde iCAROS-ontwerp van toepassing voor deze eerste fase is beschikbaar op de website van Elia2.
De documenten die ter consultatie voorliggen zijn de aangepaste versies van de Modaliteiten en de Voorwaarden voor de Verantwoordelijke voor de Niet-Beschikbaarheidsplanning (T&C OPA), de Modaliteiten en de Voorwaarden voor de Programma-Agent (T&C SA) en de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer die de wijzigen voorzien in het kader van fase 1 van het iCAROS-project weerspiegelen. Deel I Algemene Voorwaarden van T&C OPA en T&C SA was het voorwerp van een publieke consultatie in november 2021, gemeenschappelijk voor alle ondersteunende en systeem diensten, en werd in maart 2023 goedgekeurd door de CREG. Bijgevolg maakt dit gedeelte geen deel uit van deze publieke consultatie. De initiële planning en inhoud van de volgende fase van het iCAROS-project (fase 2) wordt gedetailleerd weergegeven in een afzonderlijk document en maakt ook deel uit van deze publieke consultatie. Hiervoor worden opmerkingen van marktpartijen betreffende de haalbaarheid van de planning en de inhoud verzameld.

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document. 

De consultatieperiode loopt van 6 juni 2023 tot en met 25 augustus 2023.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia en indien nodig de T&C OPA, T&C SA en de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer aanpassen. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Opmerkingen van marktpartijen betreffende de haalbaarheid en inhoud van fase 2 zullen besproken worden in WG Balancing.
 

 

  • Documenten voor consultatie
  • Stakeholders
  • Raadplegingsverslag
  • Geactualiseerde documenten

Stakeholders

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.