Openbare raadpleging over de prekwalificatie, controle en boetes voor de aFRR en mFRR diensten in het kader van een CREG incentive

Onderwerp

Elia organiseert een openbare raadpleging over de prekwalificatie, controle en boetes voor de aFRR en mFRR-diensten. Deze openbare raadpleging wordt georganiseerd in het kader van een CREG incentive ter bevordering van het systeemevenwicht overeenkomstig artikel 27 van de tariefmethodologie 2019-2023.

Context

Het doel van dit rapport is om het controle- en strafsysteem, evenals de prekwalificatievoorwaarden en het prekwalificatieproces voor de aFRR- en mFRR-diensten te evalueren, en indien nodig herzieningen voor te stellen. Deze publieke consultatie geeft Belgische Marktpartijen de kans om hun formeel standpunt te geven over de nieuwe ontwerpvoorstellen, waarvan voorafgaand aan de zomerperiode al een introductie op hoog niveau werd gepresenteerd tijdens 2 workshops.

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om hun eventuele opmerkingen en suggesties over het ter raadpleging voorgelegde document kenbaar te maken. De consultatieperiode loopt van 22 september tot en met 23 oktober 2023. Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en samen met de antwoorden van Elia integreren in een consultatierapport. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief namen) op de website publiceren, tenzij expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Elia organiseert op 24 november 2023 een 3e workshop om de integratie van de verschillende reacties van marktpartijen te bespreken en/of de motivatie om bepaalde reacties indien nodig niet te behouden. Met de opmerkingen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden in het eindrapport dat op 23 december 2023 zal worden gepubliceerd. Het eindrapport zal de aanbevelingen van Elia bevatten, het consultatierapport, een eventueel implementatieplan en het rapport van de 3 workshops georganiseerd in het kader van deze incentive.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.