Openbare raadpleging Task Force Prinses Elisabeth Zone

Thema

Elia organiseert een publieke raadpleging over de thema's die aan bod kwamen in de Task Force Princess Elisabeth Zone (PEZ) en aanverwante workshops om de aandacht te vestigen op de overwegingen waarmee kandidaat ontwikkelaars voor de komende offshore concessies rekening moeten houden en op de impact op andere stakeholders.

Elia organiseerde in 2022 en 2023 een reeks workshops tijdens de Task Force PEZ en ad-hoc workshops om de dialoog aan te gaan met belanghebbenden over het Princess Elisabeth Energy Island en de Princess Elisabeth Zone. Alle materialen, zoals de agenda, presentaties en notulen van de bijeenkomsten zijn beschikbaar op de website van Elia op de webpagina van de Task Force PEZ.

Deze interacties met de stakeholders suggereren dat Elia actief samenwerkt met marktspelers en stakeholders om transparantie te verzekeren, input te verzamelen en rekening te houden met alle bekommernissen in verband met het Princess Elisabeth Energy Island-project. Deze gezamenlijke aanpak kan helpen om weloverwogen beslissingen te nemen en het succes van het project te verzekeren.

Context

Deze openbare raadpleging is een vrijwillig initiatief van Elia en heeft tot doel opmerkingen van belanghebbenden te ontvangen over de verschillende onderwerpen die in dit document worden behandeld.

Dit verslag behandelt de belangrijkste onderwerpen die tijdens de Task Force en de ad-hocworkshop werden behandeld:

  1. Connection requirements: samenvatting van de technische infrastructuuraspecten;
  2. Dynamic & Harmonic: wijzigingen en verduidelijking van de technische specificaties met betrekking tot dynamische en harmonische verschijnselen;
  3. Market design: rechtvaardiging van het beoogde marktontwerp, inclusief de rol van een offshore bidding zone, de implicaties van geavanceerde hybride koppeling en het belang van de impliciete prijskoppeling met Groot-Brittannië;
  4. Balancing design: analyse van de geplande offshore ontwikkelingen op real-time systeembeheer en balancering, de voorgestelde maatregelen om storm- en rampinggebeurtenissen op te vangen en om te gaan met het hybrid interconnection design, en de implicaties voor de offshore bidding zone op het balancing market design.

Periode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om opmerkingen en suggesties in te dienen.

De consultatieperiode loopt van 20 november 2023 tot 22 januari 2024.

Na de consultatieperiode zal Elia deze opmerkingen in overweging nemen en het consultatierapport bijwerken. Naast het definitieve verslag zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief namen) publiceren op de website, tenzij expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

 

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.