Hou afstand!

Een hoogspanningsinstallatie naderen is levensgevaarlijk! Ook zonder een hoogspanningselement aan te raken loopt u gevaar.

Een hoogspanningsinstallatie naderen

Een hoogspanningsinstallatie naderen is levensgevaarlijk! Ook zonder een hoogspanningselement aan te raken loopt u gevaar! Bij hoge spanning ontstaat immers een levensgevaarlijke vlamboog als u een element onder spanning te dicht nadert.

Voor elk spanningsniveau is de te respecteren veiligheidsafstand verschillend. Hoe hoger de spanning, hoe groter de afstand die men moet houden. Blijf zeker op minstens 10 meter afstand van elke hoogspanningsinstallatie!

De draden van een hoogspanningslijn kunnen bij felle wind zijdelings uitzwaaien (in extreme gevallen tot een twintigtal meter). Bij warm weer en als een lijn sterk belast is, zet deze uit en gaat ze doorhangen (tot 2 meter dieper). De afstand tot een bepaald punt kan hierdoor aanzienlijk variëren: hiermee moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de veiligheidsafstand.

Waarschuw onmiddellijk onze diensten via het noodnummer 0800 95 062 als u een hoogspanningslijn opmerkt die op de grond ligt en blijf op minstens 10 meter afstand.

Een hoogspanningsinstallatie betreden

Het betreden van hoogspanningsinstallaties door onbevoegden is ten strengste verboden. Enkel personen die de uitdrukkelijke toelating van Elia hebben, mogen onze hoogspanningsinstallaties betreden.

Een hoogspanningsmast beklimmen

Het beklimmen van hoogspanningsmasten door onbevoegden is levensgevaarlijk en ten strengste verboden. Dit staat op elke mast duidelijk aangegeven. Elia staat niet in voor de gevolgen van gebeurlijke ongevallen.

Risicoactiviteiten

Voor een aantal activiteiten dient in het bijzonder de aandacht gevestigd te worden op mogelijke risico's in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties:

Bouwen, werken met kranen, hoogwerkers, ladders …

Wie wil bouwen in de buurt van een luchtlijn, er werken wil uitvoeren met hoge of lange werktuigen of met een uitzonderlijk hoog transport onder een lijn moet passeren, moet eerst het Contact Center van Elia raadplegen. 

Luchtsporten

Vliegen in de buurt van onze lijnen is levensgevaarlijk. Dit geldt zowel voor vluchten met helikopters, zweefvliegtuigen, sportvliegtuigen, ULM’s en deltavliegers, maar ook voor parachutespringen, parapente of ballonvaren.

Elk contact of het te dicht benaderen van een luchtlijn veroorzaakt een overslag. Hou er tevens rekening mee dat de zichtbaarheid van een hoogspanningslijn beperkt kan zijn door weerkaatsing, mist of regen.

Informatie over de locatie van hoogspanningslijnen is ondermeer beschikbaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en bij Belgocontrol. Het Nationaal Geografisch Instituut maakt regelmatig geactualiseerde kaarten.

Hengels of andere lange voorwerpen

Hengelen in de nabijheid van hoogspanningslijnen is gevaarlijk. De materialen gebruikt in hengelstokken zijn meestal goede geleiders van elektriciteit. Ze zijn vaak erg lang en de afstand is bij het werpen soms moeilijk in te schatten. Vis daarom nooit in de buurt van hoogspanningslijnen en loop ook niet onder een luchtlijn door met een hengel.

Andere activiteiten

Bij het opzetten van feesttenten, vlaggenmasten, antennes of andere hoge constructies onder een hoogspanningslijn moet men zich bewust zijn van de gevaren. Wie dit soort tijdelijke constructies wil opzetten op minder dan 100 meter van een hoogspanningslijn, is wettelijk verplicht om het Contact Center van Elia te raadplegen.

Dit geldt ook voor het aanplanten en onderhouden van bomen in de buurt van een luchtlijn. Aan de eigenaars van terreinen onder een hoogspanningslijn vragen we om geen aanplantingen van hoger dan drie meter te doen in een strook van 25 meter langs beide kanten van de as van een hoogspanningslijn. Dit voorkomt snoeiwerken als de bomen na enkele jaren te dicht bij de geleiders komen. Ook het plukken van fruit houdt een risico in, bekijk hierover onze informatiefolder.

Ook een vlieger, een modelvliegtuigje of drones oplaten in de nabijheid van een hoogspanningslijn kan een overslag veroorzaken. Als een voorwerp vastzit in hoogspanningslijnen, probeer dan nooit om dit er zelf uit te halen.

 

Brochure veiligheid

Brochure Veiligheid - Elia

Elia draagt veiligheid hoog in het vaandel. Om het publiek te informeren over de mogelijke gevaren van onze installaties heeft Elia een brochure opgesteld: “Veilig in de nabijheid van hoogspanningsinstallaties”. U kan de brochure in pdf downloaden of een gedrukt exemplaar bestellen.