Procedures voor contractors

Werkt u in opdracht van Elia? Hier vindt u de belangrijkste veiligheidsdocumenten en instructies te kennen om aan onze installaties te kunnen werken.


Veiligheidsopleidingen en testen

Deze procedure bepaalt de voorwaarden opgelegd voor het volgen van veiligheidsopleidingen, het afleggen van testen en het verwerven van veiligheidscertificaten.

Meer info vindt u op de pagina Opleidingen en testen voor contractors


TopVoorschriften met betrekking tot het betreden van een Elektrische Elia Ruimte (EER)

Een specifiek reglement bepaalt de regels voor toegang tot de Elektrische Elia Ruimtes. Het gaat om de regels inzake toegang, veiligheid en milieu die gelden van zodra u een elektrische ruimte betreedt of van zodra u materialen en/of materieel binnenbrengt.

Het reglement is van toepassing op iedereen die, om welke reden ook, een Elektrische Elia Ruimte wenst te betreden.


TopAVGMR - Algemeen veiligheids-, gezondheids- en milieureglement voor contractanten bij de uitvoering van opdrachten voor Elia

Dit reglement maakt deel uit van elk contract dat Elia met contractors afsluit. Het omschrijft de veiligheidsvoorschriften die gelden voor de betrokken contractor. Het moet hem in staat stellen zijn werknemers, subcontractors en zelfstandigen waarop hij een beroep doet, in te lichten over de risico's en de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Veiligheidsclausules

Vaak worden ook veiligheidsclausules aan een bestelling toegevoegd. Via deze bepalingen weet de leverancier aan welke wettelijke regels en bijkomende voorwaarden hij moet voldoen, en ook welke documenten (attesten, handleidingen, instructies, ...) hij moet bezorgen bij de levering van goederen of diensten.


TopAlgemene Veiligheidsinstructies

De 'Algemene Veiligheidsinstructies' beschrijven de mogelijke risico’s en de preventiemaatregelen die hiervoor gelden. Iedereen die werken uitvoert aan onze installaties moet zich strikt houden aan deze instructies.

Er bestaan verschillende procedures met de algemene instructies voor bepaalde types werken:

Werknemers van contractors moeten deze instructies vooraf kennen en ze kunnen toepassen. Elia heeft een opleidingsmodule die contractors moeten volgen om toegang te krijgen tot onze installaties en er werken uit te voeren. De opleiding wordt afgerond met een test bij Elia. Enkel wie voor deze test slaagt, ontvangt een badge die toegang verleent voor twee jaar.


TopBijzondere Veiligheidsinstructies

Bij de start van aannemingswerken worden ook 'Bijzondere Veiligheidsinstructies' opgesteld. Dit standaardformulier bevat naast praktische informatie over een bepaalde opdracht (bv. contactpersonen, plaats, tijdstip, ...) ook een opsomming van de specifieke risico’s.

Er bestaan verschillende formulieren met specifieke instructies voor bepaalde types werken:

  • Bijzondere VeiligheidsInstructies Posten (BVIP) 
  • Bijzondere VeiligheidsInstructies Lijnen (BVIL)
  • Bijzondere VeiligheidsInstructies Kabels (BVIK)

Top