News Boucle du Hainaut

 • 28 augustus 2023

  Geplande bodemproeven

  Om informatie te krijgen over de toestand van de bodem op mogelijke sites waar de infrastructuur van de Boucle du Hainaut zou worden aangelegd, laat Elia vanaf oktober 2023 bodemproeven uitvoeren.

 • 07 juli 2023

  Start van de procedure in Vlaanderen

  Naast de 14 gemeenten die mogelijk betrokken zijn bij de aanleg van de ‘Boucle du Hainaut’ in Wallonië, zijn er ook twee gemeenten in Vlaanderen bij het project betrokken: Avelgem en Kluisbergen.

 • 08 november 2021

  Details na de bojeenkomst met Revolht op 29 oktober 2021

  Op 29 oktober hebben het projectteam van de Boucle du Hainaut en de Elia-experts een ontmoeting gehad met een delegatie van de burgergroep Revolht.

 • 04 mei 2021

  885 alternatieven ? Wat is ermee ? 

  Tijdens de raadplegingsperiode van 15 dagen na de inleidende informatievergadering die in september jl. in de vorm van een video werd gehouden, konden alle omwonenden vragen stellen, opmerkingen maken en alternatieven voorstellen.

 • 29 april 2021

  Administratieve procedure : waar staan we ?

  Op 4 januari laatstleden heeft Elia zijn basisdossier en alle ontvangen correspondentie aan de Waalse regering en administratie overgemaakt.

 • 04 januari 2021

  Verzending van het basisdossier en de adviezen aan de waalse regaring

  Op 4 januari heeft Elia het basisdossier, samen met uw brieven en de adviezen van de verschillende gemeentebesturen, naar de Waalse regering gestuurd.

 • 02 november 2020

  Einde van de consultatieperiode

  Nadat afgelopen september het basisdossier bij de gemeentes die bij het project betrokken zijn werd ingediend en na afloop van de verschillende opeenvolgende officiële etappes is de consultatieperiode voor de omwonenden (sinds 12 oktober 2020) en voor de gemeentelijke overheden (sinds vandaag) afgelopen.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.