Connectie van de toekomstige STEG-centrale in Seraing op het Elia-net

Connectie van een nieuwe productie-eenheid op het Elia-net

Het project beoogt de realisatie van een nieuwe ondergrondse elektrische verbinding van 220 kV om de toekomstige thermische aardgascentrale van Seraing met het Elia-net te verbinden.

Er bestaat al een verbinding tussen de actieve thermische centrale en het net van Elia. De bouw van een nieuwe productie-eenheid vereist echter een versterking van de bestaande elektrische verbinding.


 • texteIn het belang van de samenleving 
  In de context van de reeds ingezette energietransitie blijft het Belgische energielandschap voortdurend evolueren, zowel wat betreft de productiebronnen (hernieuwbare energie, fossiele brandstoffen enz.) als op het vlak van verbruik (elektrificatie van de maatschappij, nieuwe consumenten, enz.). Alle spelers op de elektriciteitsmarkt moeten zich aan deze ingrijpende verandering aanpassen. 

  Als transmissienetbeheerder heeft Elia een sleutelrol in het welslagen van deze ontwikkeling opdat de energietransitie in een duurzame en milieuvriendelijke wereld kan worden gerealiseerd. Om de energietransitie succesvol te laten verlopen, moeten de nieuwe productie-eenheden worden aangesloten op het hoogspanningsnet. 

  Het project voor de aanleg van een nieuwe ondergrondse elektriciteitsverbinding voor de aansluiting van de toekomstige gascentrale van Seraing op het Elia-net maakt daar deel van uit.
   
 • texteTraject

  De kabels met een spanningsniveau van 220 kV tussen de toekomstige STEG-centrale van Luminus in Seraing en het hoogspanningsstation van Elia in Rimière (Neupré) zullen parallel in dezelfde sleuf worden gelegd. Het voorgestelde tracé houdt rekening met de lokale territoriale situatie en respecteert het milieu en de leefomgeving waarin het project zal worden gerealiseerd.


 • environnementOmgeving
  CDS Ingénieurs, een extern en onafhankelijk studiebureau dat door Wallonië is erkend, kreeg de opdracht om de impact van het project op het milieu te analyseren. Dit bureau zal belast worden met de uitvoering van een milieueffectenstudie over het Elia-project. De resultaten van deze studie zullen in de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning worden geïntegreerd.
 • Planning
  • Voorafgaande informatievergadering (22 september 2020)
  • Milieueffectenstudie (oktober 2020 - november 2020)
  • Indiening van vergunningsaanvraag (november 2020)
  • Openbaar onderzoek (januari 2021 - februari 2021)
  • Beslissing over de aanvraag (maart 2021 - april 2021)
  • Begin van de werken (maart 2022)

 • doc

  Documenten


Nieuws

22 januari 2021

Start van het Openbaar Onderzoek  

In het kader van het project voor de aanleg van een ondergrondse elektriciteitsverbinding tussen de toekomstige stoom- en gascentrale van Seraing en het hoogspanningsnet van Elia, en zoals vereist door de geldende wetgeving, wordt er een openbaar onderzoek ingesteld. Het onderzoek loopt van 28 januari 2021 tot en met 26 februari 2021.

22 september 2020

22 september 2020: voorafgaande informatievergadering voor het publiek

In het kader van de aansluiting van de toekomstige stoom- en gasturbine van Seraing op het transmissienet van Elia wordt een voorafgaande informatievergadering voor het publiek (VIV) georganiseerd vóór de lancering van het milieueffectenrapport.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.