Haven van Antwerpen

Hoogspanningsprojecten in haven van Antwerpen

Blijven bouwen aan bevoorradingszekerheid voor bedrijven in haven van Antwerpen

Elia werkt aan een sterk hoogspanningsnet in en rondom de haven van Antwerpen. Via een hele reeks projecten kunnen de vele industriële spelers in het havengebied worden blijven voorzien van betrouwbare, duurzame en betaalbare elektriciteit

 

 • texteIn het belang van de samenleving

  De laatste grote investeringen aan het hoogspanningsnet in de haven van Antwerpen dateren van de jaren 1970. Elia realiseert momenteel verschillende projecten die het hoogspanningsnet in en rondom het havengebied versterken. Dit is nodig omdat de Antwerpse haven en haar elektriciteitsverbruik sterk gegroeid zijn. Via nieuwe investeringen in het hoogspanningsnet zorgt Elia ervoor dat de bevoorrading van elektriciteit voor bedrijven in de haven ook in de toekomst gegarandeerd blijft. 

  Bekijk hier naar de video

 • ProjectsProjecten

  Via verschillende projecten zorgt Elia voor een betere bevoorradingszekerheid in de haven van Antwerpen: 

  • Versterking hoogspanningsnet aan noordgrens met Nederland

   Met het project Northborder Elia versterkt de bestaande interconnectie (380kV) tussen Zandvliet (België) en Rilland (Nederland). Dit gebeurt samen met netbeheerder TenneT in Nederland. De elektriciteitsdraden van de bestaande hoogspanningslijn worden vervangen door HTLS-geleiders.

   Dankzij dit project kan België tot 20% meer elektriciteit invoeren vanuit Nederland. Deze bijkomende internationale uitwisseling van elektriciteit verbetert de marktwerking, vermindert de afhankelijkheid van het Belgische productiepark en draagt bij tot goedkopere elektriciteitsprijzen. 
  • Bouw van hoogspanningslus (380kV) rond havengebied

   Met het Brabo-programma wordt het elektriciteitsnet in de haven van Antwerpen versterkt. Dit gebeurt door een hoogspanningslus (380kV) rond het havengebied te bouwen. In het noorden sluit deze nieuwe infrastructuur aan op het hoogspanningsstation Zandvliet en de versterkte interconnectie met Nederland. In het zuiden wordt het havengebied in Kruibeke verbonden met de rest van het hoogspanningsnet (380kV) van België. Het Brabo-programma zorgt voor meer transportcapaciteit en bevoorradingszekerheid in de haven. 

   Het Brabo-programma bestaat uit 3 deelprojecten: Brabo I, Brabo II en Brabo III. Daarbij wordt een aantal hoogspanningslijnen versterkt van 150kV naar 380kV. De bestaande transportcapaciteit op 150kV-spanningsniveau die hierdoor verdwijnt, blijft gegarandeerd door de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels. Om dit mogelijk te maken, voorziet Elia de aanpassingen en uitbreidingen van enkele betrokken hoogspanningsstations. 

  • Stabiliseren en verhogen transportcapaciteit (150kV) 

   Tussen 2021 en 2023 zal Elia het elektriciteitsnet (150kV) ontdubbelen. Hierdoor wil de netbeheerder ook in de toekomst een stabiel en sterk elektriciteitsnet (150kV) aanbieden waar industriële spelers op kunnen aansluiten. Dit kan rechtstreeks of via elektriciteitsnetten met een lager spanningsniveau. 

   Dit gebeurt via het Antwerpen 150kV-programma dat bestaat uit 5 werven in en rondom Antwerpen. Daarbij zorgt Elia voor de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels, aanpassingen aan hoogspanningsstations en een nieuw type elektriciteitsdraden (HTLS) bij een bovengrondse luchtlijn. Een aantal verbindingen is reeds ontdubbeld en kan nu al voldoende elektriciteit transporteren.

 • texteTraject
 • environnementOmgeving

  Elia hecht bij de realisatie van haar infrastructuurprojecten veel belang aan dialoog met industrieën en ondernemers in het projectgebied. Onderling worden afspraken gemaakt om de werken veilig en vlot te laten te verlopen. Daarbij stelt Elia alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. Bedrijven blijven steeds toegankelijk voor werknemers, klanten en leveranciers. 

  • Elia voert de werken gefaseerd uit om de hinder voor de omgeving in tijd en ruimte te beperken. 
  • De bevoorrading van elektriciteit blijft steeds gegarandeerd. 
  • De toegang ondernemingen blijft altijd mogelijk tijdens de werken. 
  • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes. 
  • Mogelijke omleidingen worden met de betrokken instanties besproken en op voorhand gecommuniceerd aan omwonenden. 
  • Voetgangers en fietsers kunnen steeds veilig de werfzone passeren. 
  • De werfzones worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat. 
 • Planning

  De planningen van de verschillende projecten in en rondom de haven van Antwerpen zien er als volgt uit: 

  • Brabo-programma: bouw van hoogspanningslus rond havengebied (2015-2024)
  • Antwerpen 150kV: diverse werken aan regionaal hoogspanningsnet (2021-2023)
  • Project Northborder: versterking van interconnectie met Nederland (2022-2023)


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.