2016 - Wijzigingen ARP-contract en Toegangscontract

Thema

Formele consultatie met betrekking tot de door Elia voorgestelde beperkte wijzigingen aan het ARP-contract en Toegangscontract

Achtergrond informatie

Elia start een formele publieke consultatie bij de marktspelers met betrekking tot voorstellen van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract) en Toegangscontract. De voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract zijn noodzakelijk om rekening te houden met twee evoluties: de uitbreiding van de oorsprong van de primaire reserves die betrekking heeft tot het licht wijzigen van de design van deze (ondersteunende) dienst en het integreren van sommige elementen specifiek aan het CACM reglement.

Elia maakt van de gelegenheid gebruik om het ARP contract en Toegangscontract aan te vullen met de notie van elektronische handtekening en de regels aangaande de elektronische facturatie. Elia wenst rekening te houden met de evolutie van de technologieën en het digitaliseren van documenten om vereenvoudigde procedures aan zijn klanten voor te stellen.

Deze consultatie heeft als doel de opmerkingen te ontvangen die de marktspelers zouden kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen.

Consultatie periode

De consultatieperiode met betrekking tot de wijzigingen van het ARP-contract loopt van 15 maart tot 8 april 2016 18u00.

De reacties kunnen aan Elia worden meegedeeld tot 8 april 2016 18u00, via het volgende e-mailadres: cs@elia.be. Vragen kunnen worden gestuurd naar cs@elia.be.

Deze reacties zullen met vermelding van de naam aan de regulatoren meegedeeld worden in de dossiers van de officiële aanvragen tot goedkeuring van de wijzigingen aan het ARP-contract en Toegangscontract. Elia zal een consultatierapport opstellen dat ter beschikking zal worden gesteld aan alle marktspelers. De marktspelers die wensen dat hun reacties anoniem verwerkt worden in dit consultatierapport, kunnen dat aanvragen.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.