Publieke raadpleging over de Voorwaarden voor de aanbieders van spanningsregelingsdiensten (T&C VSP)

Update - Heropening van de raadpleging

Naar aanleiding van een verzoek van één stakeholder tijdens de openbare raadpleging over de T&C VSP die van maandag 27 januari tot maandag 24 februari 2020 liep, stelt Elia de Franse en Nederlandse vertalingen van de Engelse versie van de T&C VSP ter beschikking van de stakeholders. 

Van vrijdag 20 maart tot woensdag 8 april 2020 krijgen de marktpartijen de mogelijkheid om de Franse en Nederlandse versie van de T&C VSP na te kijken en hun eerste opmerkingen, die reeds aan Elia werden meegedeeld tijdens de openbare raadpleging van de T&C VSP, te bevestigen of aan te vullen.

Gelieve er nota van te nemen dat Elia de eerder ontvangen feedback van de marktpartijen momenteel verwerkt, zodat het niet nodig is om reeds verstrekte opmerkingen te herhalen. De ontvangen opmerkingen tijdens beide consultatieperiodes, zullen door Elia in overweging worden genomen.

Thema

Elia organiseert een publieke raadpleging over de voorwaarden voor de aanbieders van spanningsregelingsdiensten (T&C VSP) in overeenstemming met artikel 234 van het Federaal Technische Reglement.

Context

In overeenstemming met artikel 234 van het Federaal Technische Reglement, organiseert Elia een publieke raadpleging over de voorwaarden voor de aanbieders van spanningsregelingsdiensten (T&C VSP). Deze T&C VSPs reflecteren de evolutie van het design van de dienst voor het regelen van de spanning en het reactief vermogen die eerder werd beschreven in een ontwerpnota die in 2018 werd gepubliceerd.

Noteer dat deze T&C VSP ook een hoofdstuk bevat met betrekking tot de algemene voorwaarden die gelden voor alle ondersteunende diensten. Deze algemene voorwaarden maakten in oktober 2019 reeds deel uit van een afzonderlijke publieke raadpleging. Bijgevolg zijn de algemene voorwaarden niet langer vatbaar voor opmerkingen, behalve in het geval van expliciete motiveringen van de respondent(en) in de specifieke context van het betrokken contract.

Elia deelt eveneens een informatieve nota ter ondersteuning van de raadpleging waarin de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht die Elia in het design van de dienst voor het regelen van de spanning en het reactief vermogen heeft aangebracht.

Periode

Elia nodigt de belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren over de geraadpleegde document tijdens de raadplegingsperiode van maandag 27 januari tot maandag 24 februari 2020.  De openbare raadpleging is heropend van vrijdag 20 maart tot en met woensdag 8 april 2020.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.