CRM: publieke consultatie over scenario's, sensitiviteiten en gegevens voor de berekening van de parameters van de Y-4-veiling voor de leveringsperiode 2025-2026

Thema

Publieke consultatie over scenario's, sensitiviteiten en gegevens voor de berekening van de parameters van de Y-4-veiling voor de leveringsperiode 2025-2026 met betrekking tot het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Capacity Remuneration Mechanism - CRM).

Achtergrond informatie

In het kader van de Y-4-veiling voor de leveringsperiode 2025-2026 van het capaciteitsvergoedingsmechanisme organiseert Elia een publieke consultatie over scenario's, sensitiviteiten en gegevens. Deze publieke consultatie maakt deel uit van “voorontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteitsvolume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme”, voorgesteld en gepubliceerd  door FOD Economie:

Artikel 6, §2 van de voorgesteld Koninklijke Besluit stelt de volgende onderwerpen voor :

  • de actualisatie van de gegevens en hypothesen van het scenario of de scenario’s en de eventueel geselecteerde gevoeligheden;
  • de relevantie van de gevoeligheden, inclusief de gegevens en hypothesen waaruit ze zijn opgebouwd;
  • het type bijkomende capaciteit;
  • de publieke bronnen van de scenario’s voor de jaren na het leveringsjaar waaruit de invoergegevens gebruikt worden voor de berekening van de inframarginale inkomsten;
  • de beperkte lijst van bestaande technologieën die redelijkerwijs beschikbaar zullen zijn, en die in aanmerking komen voor de bepaling van de intermediaire maximumprijs.”

Consultatie periode

Het doel van deze publieke consultatie is om eventuele opmerkingen van marktdeelnemers te ontvangen. De raadpleging zal één maand duren, overeenkomstig artikel 6, §1 van het voorgestelde Koninklijk Besluit. De raadplegingsperiode loopt van dinsdag 5 mei tot en met vrijdag 5 juni 2020, 18.00 uur.

De publieke consultatie bestaat uit een Excel-document met alle gegevens en hypotheses die door het voorgestelde Koninklijk Besluit worden vereist, een verklarende nota in PDF-formaat (in het Engels) en de studie uitgevoerd door externe consultant Fichtner. Daarnaast kunnen de slides die tijdens de Task Force CRM van dinsdag 5 mei 2020  werden gepresenteerd ook als ondersteuning gebruikt worden.

In geval van verdere vragen, gelieve contact op te nemen via taskforce.CRM@elia.be.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.