Publieke consultatie over het voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR

Thema

Vandaag lanceert Elia een publieke consultatie over het voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR in de context van de hoge prijzen die tijdens sommige aFRR-capaciteitsveilingen zijn waargenomen.

Achtergrondinformatie

Ten gevolge van het biedingsgedrag dat werd waargenomen bij de "per-CCTU" aFRR-capaciteitsveilingen van 18 en 21 oktober en na analyse, hebben Elia en de CREG besloten om een beschermende maatregel toe te passen met het oog op een betere afstemming van het ontwerp van de aFRR-capaciteitsveiling op de marktomstandigheden.

De beschermende maatregel werd toegepast vanaf de leveringsdag van 25 oktober.

Dit wijzigingsvoorstel heeft tot doel de beschermende maatregel op te nemen in de T&C BSP aFRR.

Deze beschermende maatregel bestaat uit een afwijking van ART. II.9.1, lid 2, van de richtlijn. II.9.1 en bijlage 7.F van het BSP-contract aFRR: het in de tweede fase van de aFRR-capaciteitveiling (capaciteitsveiling "per-CCTU") aan te kopen volume wordt beperkt tot het totale vooraf geprekwalificeerde aFRR-volume dat overeenkomt met de leveringspunten DPpg ("niet-CIPU"). Bijgevolg wordt alle resterende aFRR-capaciteit aangekocht in de eerste fase van de aFRR-capaciteitsveiling (capaciteitsveiling “all-CCTU").

Periode van overleg

Elia nodigt de stakeholders uit om hun opmerkingen en suggesties over het ter raadpleging voorgelegde document in te dienen.

De raadplegingsperiode loopt van 6 november 2020 tot 6 december 2020.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport, samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktpartijen (inclusief de namen) op de website publiceren, tenzij expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.