Formele publieke consultatie van de CRM design notes (Deel II)

Thema

Formele publieke consultatie van de CRM design notes (Deel II)

Achtergrond informatie

Elia start vandaag, woensdag 2 oktober 2019, een formele publieke consultatie van de stakeholders over een tweede set van design notes met betrekking tot het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Capacity Remuneration Mechanism - CRM). De volgende documenten (in het Engels) maken deel uit van deze publieke consultatie:

  • Design Note over reductiefactoren
  • Deisgn Note over prekwalificatie en monitoring
  • Design Note over het veilingproces
  • Design note over de terugbetalingsverplichting
  • Design Note over de secundaire markt
  • Een bijgewerkte definitielijst waarnaar verwezen wordt in de verschillende design notes

De publieke consultatie wordt georganiseerd binnen het kader van de ontwikkeling en implementatie van een Belgische CRM, zoals voorzien in de wet van 4 April 2019 ter wijziging van de “Elektriciteitswet” die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 22 April 2019 (“CRM Wet”).

Via deze publieke consultatie wenst Elia de marktpartijen en betrokken stakeholders zo goed mogelijk te informeren over de verschillende aspecten van het CRM-design en vraagt hierbij expliciet naar feedback bij deze voorstellen.

Consultatie periode

De stakeholders worden daarom vriendelijk verzocht om hun commentaren en suggesties te bezorgen aan Elia binnen vier weken na start van de raadpleging. De reacties kunnen via het onderstaande formulier aan Elia worden verzonden. De feedback wordt uiterlijk op woensdag 30 oktober 2019 om 18.00 uur verwacht.

Gelieve te noteren dat Elia op 13 september 2019 al een eerste set van design notes heeft gelanceerd voor een openbare raadpleging. Ook zal in Q1/Q2 van 2020 een aanvullende raadpleging plaatsvinden over het definitieve voorstel voor de marktregels, waarin verschillende elementen van de design notes worden geïntegreerd.

In geval van verdere vragen, gelieve contact op te nemen via taskforce.CRM@elia.be.

Meer informatie over de inhoud van de TF CRM en de besproken thema’s is beschikbaar op de webpagina’s van de TF CRM.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.