Publieke consultatie betreffende de integratie van additionele offshore windcapaciteit - mitigerende maatregelen

Topic

Elia lanceert de 2de publieke consultatie over zijn studie die tot doel heeft de impact van de bijkomende geïnstalleerde offshore capaciteit op het systeem te analyseren en aanbevelingen te formuleren.

De 1ste publieke consultatie, gehouden in juni-juli 2020, was gericht op de toekomstige offshore-productieprofielen en op de analyse van de impact op het net. In het bijgewerkte rapport is rekening gehouden met de feedback van de stakeholders. Het consultatie rapport van de 1ste publieke consultatie is beschikbaar op de overeenkomstige webpagina.

De 2de publieke consultatie richt zich uitsluitend op de mitigerende maatregelen (hoofdstuk 6). Opmerkingen over de andere delen van het rapport worden niet in aanmerking genomen. De belangrijkste evoluties in het rapport werden voorgesteld en besproken tijdens een workshop met de stakeholders op 9 september 2020. 

De feedback op deze 2de publieke consultatie zal in aanmerking worden genomen bij de opstelling van het eindrapport van de studie, dat uiterlijk op 23 december 2020 zal worden gepubliceerd.

Context

De ambitie om de geïnstalleerde capaciteit van offshore windmolenparken te laten evolueren van 2.3 GW eind 2020 naar een maximum van 4.4 GW tegen 2030 werd vastgelegd door de Belgische overheid.

De netversterkingen die nodig zijn om deze bijkomende capaciteit aan te sluiten, werden geïdentificeerd in het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 en de bijbehorende projecten werden door Elia opgestart.

Naast deze netversterkingen werden bepaalde systeemaspecten geïdentificeerd die verder bestudeerd dienen te worden zoals de impact op de evenwichtsregeling (inclusief reserve behoeftes). Zoals in het verleden al werd aangegeven, werd het mechanisme voor het beheer van de impact van stormen op de evenwichtsregeling ontwikkeld in het kader van een geïnstalleerde offshore capaciteit die groeit naar 2.3 GW. De vraag stelt zich of het bestaande mechanisme voldoende robuust is voor een bijkomende groei tot 4.4 GW of dat er aanvullende of alternatieve maatregelen nodig zijn.

Indien nodig kunnen de aanbevolen maatregelen worden opgenomen in de aanbestedingsprocedure in het kader van de uitbreiding van de Belgische offshore windcapaciteit.

Gezien het tijdschema houdt deze studie rekening met de onzekerheden over de toekomstige werking van de markt en de technologische ontwikkelingen tegen de tijd dat de toekomstige offshore capaciteit in gebruik wordt genomen. Gedurende de studie in 2020 is Elia in gesprek gegaan met de stakeholders over de in de studie gedefinieerde assumpties, de gebruikte methodologieën en de impact van de geïdentificeerde potentiële mitigerende maatregelen. Een herziening van de assumpties zal worden uitgevoerd vóór de aanbestedingsprocedure om de gedefinieerde maatregelen te bevestigen en te kalibreren, indien van toepassing.

Period

Elia nodigt de stakeholders uit om tijdens de consultatieperiode van donderdag 1 oktober 2020 tot en met zondag 1 november 2020 via het onderstaande onlineformulier opmerkingen en suggesties te geven over het geconsulteerde document.

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.