Formele consultatie met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht en de voorstellen van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract)

Thema

Elia start vandaag, maandag 13 november 2017, een formele publieke consultatie van de marktspelers met betrekking tot de regels voor de organisatie van de energieoverdracht en de voorstellen van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract).

Achtergrond informatie

In navolging van de wet van 13 juli 2017 dient Elia als transmissienetbeheerder de regels voor de organisatie van de energieoverdracht (hierna “Regels voor Energieoverdracht”) op te stellen en deze te consulteren met de marktpartijen.

Om de energieoverdracht te operationaliseren wordt tevens het ARP-contract aangepast. Elia maakt van de gelegenheid gebruik om het ARP-contract aan te passen met andere elementen: aanpassing van de definities conform de Verordening CACM en het ‘Multiple NEMO’ concept, het schrappen van het R2 non-CIPU piloot project, het verwijderen van ICH en de hantering van EIC-codes in de geautomatiseerde berichten gebruikt voor Nominaties

Deze consultatie heeft als doel opmerkingen van de marktspelers te ontvangen die zij zouden kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen.

Consultatie periode

De consultatieperiode loopt van maandag 13 november tot en met vrijdag 8 december 2017 (18u00).
Zoals hierboven aangegeven kunnen de reacties ingediend worden bij Elia tot en met 8 december 2017 (18u00) dit via het onlineformulier op de Elia-website. Vragen kunnen worden gestuurd naar cs@elia.be.
 
Elia zal een consultatierapport opstellen dat ter beschikking zal worden gesteld aan alle marktspelers. De marktspelers die wensen dat hun reacties anoniem verwerkt worden in dit consultatierapport, kunnen dat aanvragen.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.