Schelle-Malderen-Mechelen

De afbraak van hoogspanningslijnen, aanpassingen aan hoogspanningsstations en aanleg van een ondergrondse kabelverbinding rond Schelle-Malderen-Mechelen.

Bevoorradingszekerheid in de regio Schelle-Malderen-Mechelen

Tussen 2017 en 2022 werkt Elia aan vier deelprojecten in de regio Schelle-Malderen-Mechelen: de afbraak van de bovengrondse 70kV-lijn tussen Schelle en Mechelen, aanpassingen aan de hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt, de aanleg van een ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen Malderen en Mechelen en de afbraak van de bovengrondse 70kV-lijn tussen Malderen en Mechelen. Met deze werken garandeert Elia de bevoorradingszekerheid van de regio rond Schelle, Malderen en Mechelen.

 • texteIn het belang van de samenleving  

  De werken aan het hoogspanningsnet in de regio Schelle-Malderen-Mechelen zijn nodig omwille van drie redenen:

  • Twee 70kV-lijnen zijn aan het einde van hun levensduur

  De 70kV-lijn tussen Schelle en Mechelen is bijna een eeuw oud en de 70kV-lijn tussen Malderen en Mechelen dateert van 1932.

  • Nieuwe 150kV-kabel garandeert bevoorradingszekerheid

  Een nieuwe ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen Malderen en Mechelen vervangt de bovengrondse 70kV-lijn tussen Malderen en Mechelen. Door het hogere spanningsniveau wordt ook de bevoorradingszekerheid voor de toekomst veiliggesteld.

  • Werken hoogspanningsstations maken netaanpassingen mogelijk

  De aanpassing van de hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt is noodzakelijk voor het elektriciteitstransport in de regio Mechelen.

 • texteTraject 
  • Afbraak 70kV-luchtlijn Schelle-Mechelen 
   In 2017 werd de 16 km lange luchtlijn die de gemeenten Schelle, Niel, Aartselaar, Rumst en Mechelen doorkruist, ontmanteld. In totaal werden 82 masten afgebroken. De lijn doorkruiste de gemeenten Schelle, Niel, Aartselaar, Rumst en Mechelen.
  • Ombouw drie 70kV-hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt
    Deze werken vonden plaats in Schelle, Malderen en Tisselt, en werden in 2020 afgerond. 
  • Aanleg nieuwe 150kV-kabel Malderen-Tisselt-Mechelen 
   Deze nieuwe ondergrondse 150kV-kabel gaat via de gemeenten Londerzeel, Willebroek, Puurs, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen. Van Leest tot Mechelen blijft het bovengronds traject echter behouden. In Leest bouwt Elia een transitiemast die de verbinding tussen ondergrondse kabel en bovengrondse lijn maakt. De nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding werd in het najaar van 2020 in dienst genomen. 
  • Afbraak 70kV-luchtlijn Malderen-Mechelen
   Ook deze lijn volgt het traject langs Londerzeel, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen. De ontmanteling van de masten gaat van start in maart 2021. Meer informatie vindt u onder planning. 
 • environnementOmgeving 

  Al tijdens de ontwerp- en studiefase van het traject en de uitvoeringsmethode houdt Elia rekening met de impact op mens, milieu en omgeving. Voor het project Schelle-Malderen-Mechelen werden daarom enkele minder-hindermaatregelen opgesteld.

  • Elia engageert zich om de werken zoveel mogelijk te beperken in tijd en ruimte (werkzones).
  • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat dankzij een plaatsbeschrijving.
  • Elia voorziet om enkel overdag te werken, dus geen verlichting van depots en werf tijdens de nachturen.
  • Elia spreekt met het gemeentebestuur en de lokale politie specifieke rijroutes af om het werfverkeer te spreiden en te beperken.
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden, zal Elia of haar onderaannemers de betrokkenen hiervan steeds individueel op de hoogte brengen via een brief.
  • Wanneer omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of het Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
  • Elia informeert de omwonenden over de timing en volgende fasen van het project via een digitale nieuwsbrief en up-to-date informatie op de website.
 • Planning

  Deelproject 1: afbraak 70kV-luchtlijn Schelle-Mechelen

  • Start in voorjaar 2017
  • Afgerond in maart 2019.

  Deelproject 2: ombouw drie 70kV-hoogspanningsstations in Schelle, Malderen en Tisselt

  • Start in voorjaar 2017
  • Afgerond midden 2020

  Deelproject 3: aanleg van een ondergrondse 150kV-kabelverbinding tussen Malderen, Tisselt en Mechelen

  • Start in maart 2019 
  • Afgerond in het najaar 2020
  • Aansluitend wegherstel door gemeente: maart 2021

  Deelproject 4: afbraak 70kV-luchtlijn Malderen-Mechelen

  De afbraak gebeurt in 2 fases:

  Verwijderen van de elektriciteitsdraden:

  • Voorzien start van deze fase = voorjaar 2021
  • Duurtijd van de werken = 7 maanden

  Afbraken van de masten en de funderingen:

  • Voorziene start van deze fase = voorjaar 2022
  • Einde van de werken : najaar 2023
   
 • documentenDocumenten

Nieuws

12 september 2023

Afbraak van de 70kV - hoogspanningslijn Malderen – Mechelen

Begin april, is Elia gestart met de verdere afbraak van de hoogspanningsmasten op het traject tussen Malderen en Mechelen. Vorig jaar werden al een aantal pylonen verwijderd, nu is het de beurt aan de 50 resterende exemplaren. De elektriciteitsdraden zelf werden al in 2021 weg genomen en vervangen door ondergrondse kabels. De hoogspanningsnetbeheerder wil de werken dit najaar afgerond hebben.

04 april 2023

Verdere afbraak van de 70kV - hoogspanningslijn Malderen – Mechelen

Vanaf 3 april, gaat Elia verder met de afbraak van de hoogspanningsmasten op het traject tussen Malderen en Mechelen. Vorig jaar werden al een aantal pylonen verwijderd, nu is het de beurt aan de 50 resterende exemplaren. De elektriciteitsdraden zelf werden al in 2021 weg genomen en vervangen door ondergrondse kabels. De hoogspanningsnetbeheerder wil de werken dit najaar afgerond hebben.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.